SWEET TV

Придбай телевізор BLAUPUNKT

Встанови додаток SWEET TV із Google Play Market

Активуй
промо-код 

BLAUPUNKT-SWEETTV

 

Насолоджуйся переглядом

Офіційні правила

рекламної акції «Blaupunkt»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рекламна акція «Blaupunkt» на 3 місяці (далі «Акція») проводиться з метою формування чи підтримання обізнаності потенційних споживачів до товарів — телевізорів торговельної марки «Blaupunkt», які мають функцію Smart TV модельного ряду 2019, 2020 та 2021 років, і має на меті стимулювання споживчого попиту на зазначені товари.

1.2. Акція проводиться відповідно до чинного законодавства та згідно з цими Офіційними Правилами (далі — «Правила»).

1.3. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Товариство з обмеженою відповідальністю АВ Дістрібюшин».  Адреса: м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 4, БЦ «Діамант Центр», офіс 321 (далі — «Організатор»). Організатор має право залучати до проведення Акції третіх осіб.

1.4. Під «Сервісом» розуміються сервіс «SWEET.TV» адміністратором якого є юридична особа, що у передбаченому законом порядку володіє цим Сервісом, та надає Учасникам Акції послуги з доступу до контенту за допомогою сервісу (далі – «Адміністратор сервісу»).

1.5. Акційна Продукція — телевізори торговельної марки Blaupunkt, які мають функцію Smart TV 2019, 2020 та 2021 р. виробництва, імпортовані  на митну територію України (далі – «Акційна продукція»).

1.6. Акція не є азартною грою та не може бути використана як азартна гра за будь-яких умов.

1.7. Учасник несе особисту відповідальність за можливі наслідки не ознайомлення з цими Офіційними Правилами.

 

2. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Строк проведення Акції — із «01» вересня 2021 р. по «30»листопада 2021 р. включно.

2.2. Акція проводиться по всій території Україні, крім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС.

2.3. Строки, зазначені в цих Правилах,  визначаються місяцями та днями. При цьому «місяць» означає відповідний календарний місяць із кількістю днів, яку він має; слово «день» означає календарний день у випадку, коли мається на увазі робочий день, про це прямо зазначається у Правилах.

 

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1. Учасником Акції може бути повнолітня та дієздатна фізична особа, яка зареєстрована та/або постійно проживає на території України, крім зони проведення ООС та тимчасово окупованих територій, яка в період проведення Акції придбала Акційну Продукцію.

3.2. В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним особам, працівникам і представникам Організатора, пов’язаним з ними особам, членам сімей таких працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення цієї Акції.

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції необхідно у період з «01» вересня 2021 р. по «30» листопада 2021 р. (включно) придбати 1 (одну) одиницю Акційної продукції модельного ряду 2019, 2020 та 2021 років.

4.2. Для отримання заохочення Учаснику Акції необхідно зареєструватися у сервісі у строк із «01» вересня 2021 р. по «31» грудня 2022 р. включно.

Здійснити реєстрацію на сервісі згідно з наступним порядком:

·         Відкрийте додаток SWEET.TV на своєму Smart TV від Blaupunkt

·         Пройдіть безкоштовну реєстрацію за номером телефону

·         Зайдіть в особистий кабінет

·         Знайдіть розділ «Промокоди»

·         В поле для промокоду введіть код BLAUPUNKTSWEETTV

·         Насолоджуйтеся переглядом!

4.3. Під «Заохоченням» мається на увазі надання Учаснику Акції вільного доступу до контенту, розміщеного на сервісі «SWEET.TV» на умовах та в порядку, визначених цими Правилами, з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 4.4. цих Правил.

4.4. Вільний доступ до контенту Сервісів передбачає:

Право вільного доступу до контенту за допомогою сервісу «SWEET.TV». Зокрема, протягом 3 (трьох) місяців із дня реєстрації Учасника Акції на сервісі відповідно до порядку, визначеного пунктом 4.2.3. цих Правил, Учасник Акції отримує вільний доступ до тарифу “Кіно”. Після спливу 3 (трьох) місяців із дати реєстрації Учасника Акції на сервісі відповідно до порядку, визначеного пунктом 3.2. Правил, доступ до контенту здійснюється на загальних засадах відповідно до умов користування сервісом «SWEET.TV». Послуги надає: ТОВ «ОТТ Україна», 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 7.

4.6. Організатор Акції не несе відповідальності за відповідність контенту, до якого надається доступ, вимогам чинного законодавства України, дотримання у такому контенті прав третіх осіб, а також не несе відповідальності за можливі технічні та інші несправності у роботі Сервісів, до яких надається доступ у рамках цієї Акції.

4.7. Після спливу строків надання вільного доступу до Сервісу «SWEET.TV» в рамках цієї Акції, на умовах, визначених в розділі 4 цих Правил, Учасник Акції має право за своїм власним вибором продовжити користування Сервісом відповідно до загальних умов надання послуг на цьому Сервісі або відмовитися від такого користування.

4.8. Акція застосовується до кожної конкретної одиниці Акційної Продукції. Таким чином, у випадку придбання двох чи більше одиниць Акційної Продукції, Заохочення надається щодо кожної такої одиниці і не підсумовується.

4.10. Організатор Акції не є стороною правовідносин, що виникають у зв’язку з використанням Учасником Сервісу на умовах Акції, Заохочення надається Адміністратором сервісу кожному Учаснику безпосередньо.

 

5. ТЕХНІЧНІ УМОВИ.

5.1. Інформаційна підтримка Акції надається:

5.1.1. Організатором Акції за телефоном 0442212262 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні). Тарифікація дзвінків з телефонів мобільних операторів здійснюється за тарифами відповідного мобільного оператора, яким користується Учасник Акції.

5.1.4. Адміністратором сервісу «SWEET.TV»: за телефоном 2121 (дзвінки з мобільних телефонів в межах України безкоштовні) та за електронною поштою info@sweet.tv

5.2. Тарифікація доступу Учасників Акції до Сервісів за допомогою мережі Інтернет здійснюється відповідно з тарифами обраного Учасником Акції провайдера доступу до мережі Інтернет.

 

6. СПОСІБ І ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО СТРОКИ І УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

 

6.1. Інформування Учасників Акції про умови участі проводиться шляхом розміщення інформації на сайті https://www.blaupunkt-tv-cis.com, Інформацію про ці Правила та про зміну строків та умов проведення Акції також можна дізнатися на інформаційній лінії 0442212262 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

6.2. У разі дострокового припинення проведення Акції, будь-яких інших змін або доповнень до умов і порядку проведення Акції, повідомлення про це буде опубліковано на сайті https://www.blaupunkt-tv-cis.com.

6.3. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку, визначеному пунктом 6.1. Правил.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Заохочення не підлягає заміні будь-яким іншим еквівалентом, у т.ч. грошовим.

7.3. Організатор та/або Адміністратори сервісу «SWEET.TV» мають право відмовити Учаснику Акції в отриманні Заохочення у випадку невиконання останнім цих Правил, а також припинити надання вільного доступу до контенту на цій же підставі.

7.4. Зберігання та обробку персональних та інших даних в межах правовідносин, що виникають між Адміністратором сервісу «SWEET.TV» та Учасником Акції здійснюють Адміністратором такого сервісу на умовах, визначених правилами користування сервісом.

7.5.  У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.